• 1989’DA KONYA’DA KURULDU
 • 55.000 M2 AÇIK, 6.500 M2 KAPALI ÜRETİM ALANI
 • TEKNİK EKİPLE BİRLİKTE İYİ EĞİTİMLİ 110 PERSONEL
 • EN İYİ KALİTE PARÇALAR VE HAMMADDE
 • 60 ÜLKE’DE YAYGIN MÜŞTERİ AĞI
 • KALİTE ODAKLI
 • PİŞİRME İÇİN FARKLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • MÜŞTERİ ŞİKAYET VE ÖNERİLERİ İÇİN TEKNİK SERVİS HİZMETİ
 • SAYGINLIK: İŞ AHLAKI.
 • PROFESYONELLİK: AMATÖR RUH.
 • MÜŞTERİ TALEP & ÖNERİLERİ: GELECEK.
 • MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI: ÇÖZÜMLER.
 • İŞ BİRLİĞİ: UZUN SOLUKLU.
 • KURUM KÜLTÜRÜ: KALİTE.
 • TEKNOLOJİ: VERİM & KOLAYLIK.
 • ÜRETİM: GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ.
 • ARGE: MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİ.
 • SATIŞ SONRASI: HIZ, SÜRAT.
 • TUTKU: EN İYİSİ.
 • KİMLİK: ÖNCÜ.